zorg aan huis (ambulante diensten)

Binnen ambulante en mobiele begeleiding bieden we begeleiding aan huis of op de dienst. De frequentie van ondersteuning kan daarbij gaan van éénmaal per maand tot tweemaal per week. Dit wordt telkens individueel bekeken, afhankelijk van de ondersteuningsvraag van de cliënt en de grootte van het Persoonsvolgend Budget of de RTH-punten die de cliënt aan ambulante ondersteuning wil besteden.

 

De begeleider kan ingaan op administratieve, financiële of werkgerelateerde vragen, of assistentie bieden inzake wonen, vrije tijd, huishouden of gezondheid. Tenslotte fungeert de begeleider ook als klankbord: door vertrouwelijke gesprekken bieden we het hoofd aan struikelblokken rond bijvoorbeeld opvoeding of relaties.

 

Voor meer informatie kan je contact opnemen met onze sociale dienst. .

Doelgroep

 

- Je bent in staat om alleen te wonen, met of zonder partner en eventuele kinderen of bent van plan om dit binnen korte tijd te gaan doen.

- Jaarlijks wordt er een contract afgesloten dat concrete afspraken, doelen en acties omvat. Dit contract wordt in een individuele begeleidingsovereenkomst gegoten.

 

Activiteiten

 

De cliënten bepalen zelf hoe zij hun dag invullen, met activiteiten binnen of buiten de muren van het huis. Het ultieme opzet is een zo goed mogelijke integratie in de maatschappij.

 

Begeleiding

 

Tijdens huisbezoeken coachen en ondersteunen de begeleiders de cliënten. In onderling overleg bepalen cliënt en begeleider waar deze ondersteuning zich op toespitst. Dat kan gaan van praktische administratieve hulp tot persoonlijke gesprekken over emotionele kwesties. Er is niemand permanent aanwezig of standby, maar telefonisch hulp vragen is tijdens weekdagen altijd mogelijk.

 

Infrastructuur

 

De cliënt woont zelfstandig.

 

Contactgegevens

 

Begeleid wonen

Tongersesteenweg 74

3840 Borgloon

Tel: 012 39 04 60

Clustermanager: Joeri Adams

Stafmedewerker: Kristien Capiot