over ons

Met een team van meer dan 200 medewerkers bieden we zorg aan meer dan 250 kwetsbare mensen met een mentale en/of fysieke beperking. We zijn door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) erkend als een vergunde zorgaanbieder.

Onze organisatie telt 14 vestigingen, verspreid over Zuid- en Midden-Limburg, waar onze cliënten permanent of deeltijds verblijven in onze woonhuizen of onze dagcentra. Daarnaast biedt Intesa ook zorg aan huis.

 

Filosofie

Ons hele denken en doen wordt gekenmerkt door de volgende waarden:

- handelen met respect voor de cliënt (en zijn/haar netwerk), collega en hiërarchie

- stimuleren van de zelbepaling en zelfredzaamheid van de cliënt

- uitstralen van professionaliteit in woord en gedrag

- vervolmaken van kennis en kunde, proactief en volhardend

 

Als pluralistische organisatie staan wij open voor iedereen, ongeacht religieuze of maatschappelijke overtuiging. We staan open voor samenwerking met elke stad, wijk of buurt waar we actief zijn. Vanuit een open geest nemen we deel aan het plaatselijke sociale leven en onderhouden we contacten met lokale verenigingen en beleidsmakers.

 

De mens staat centraal binnen Intesa. Zowel de werknemers als cliënten van Intesa zijn mensen. Intesa verzekert levenslang kwalitatieve en professionele zorg op maat, aangepast aan de noden van de cliënt. Daarom stellen wij hoge kwaliteitseisen aan onze medewerkers. Intesa biedt haar werknemers de kans om te groeien door vorming, coaching en regelmatige feedback. We hebben onze filosofie omgezet in een aantal concrete visieteksten.

 

Wonen bij ons

Mensen met een fysieke en/of mentale beperking vinden onderdak in één van onze wooncentra. In elk wooncentrum wordt de balans tussen persoonlijke ontwikkeling en begeleiding gerespecteerd: zelfstandig als het kan, met professionele hulp op maat als het moet.

Begeleiders zijn coaches die de bewoners niet alleen op het juiste pad zetten, maar hen ook begeleiden in de loop van hun levensreis.

Geborgenheid is het uitgangspunt. Onze cliënten leven als één familie samen, in de veilige omgeving van het zorgcentrum. Een wooncentrum van Intesa is meer dan een huis, het is een echte thuis.

 

Dagbesteding

In de dagcentra kunnen personen met een fysieke of mentale beperking hun dag zinvol invullen op basis van hun eigen talenten, verwachtingen  en interesses. De cliënten doen wat ze kunnen, letterlijk en figuurlijk. Maximale maatschappelijke en economische integratie verwezenlijken door bezigheden aan te bieden binnen een aangenaam, rustig en positief werkklimaat, dat is het uitgangspunt. Het pallet aan activiteiten is heel divers: van creatieve, recreatieve en vormende bezigheden tot semi-industrieel werk. De dagcentra staan zowel open voor personen die nog thuis wonen als voor de bewoners van de Intesa-zorgcentra. Er is aangepast vervoer voorzien voor de cliënten die zich niet zelfstandig naar het dagcentrum kunnen verplaatsen of geen vervoer hebben.

 

Zorg aan huis (ambulante diensten)

'Begeleid wonen' is een hele andere vorm van begeleiding. Eén à twee maal per week krijg je een begeleidingsmoment aan huis of op de dienst. Tijdens dit contact krijgt de cliënt hulp bij administratieve, financiële of werkgerelateerde vragen of assistentie inzake wonen, vrije tijd, huishouden of gezondheid. Tenslotte fungeert de begeleider ook als klankbord: door vertrouwelijke gesprekken bieden we het hoofd aan struikelblokken rond opvoeding of relaties.

 

Contactgegevens

Tongersesteenweg 74

3840 Borgloon

012 39 04 60

www.intesa.be

info@intesa.be

www.facebook.com/intesavzw