Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH)

Binnen Intesa bieden we eveneens ondersteuning aan onder Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH). Dit is handicapspecifieke ondersteuning waarvoor je geen goedkeuring van het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) nodig hebt.

De mate van ondersteuning die iemand met een beperking nodig heeft, verschilt van persoon tot persoon. Een groot deel van deze mensen kan, mits beperkte hulp, veel zelfstandiger leven. Bovendien zorgt deze ondersteuning ervoor dat mantelzorgers (bijvoorbeeld familie en vrienden) minder belast worden.

 

Er zijn wel enkele voorwaarden:
- Je hebt een (vermoeden) van handicap.

- Je bent jonger dan 65 jaar (tenzij je al erkend bent als persoon met een handicap door het VAPH).

- Je woont in Vlaanderen of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

- Je hebt als minderjarige nog geen persoonlijke-assistentiebudget en je krijgt geen ondersteuning vanuit een multifunctioneel centrum

- Je hebt als meerderjarige nog geen terbeschikkingstelling van een persoonsvolgend budget.

 

Drie vormen
Rechtstreeks Toegankelijke Hulp bestaat in drie vormen: begeleiding, dagopvang en verblijf. Je kan kiezen voor één van deze vormen of voor een combinatie.

 

* Begeleiding

- Dit zijn individuele gesprekken met een begeleider (1 tot 2 uur), bij je thuis of bij ons. Het kan gaan over uiteenlopende onderwerpen: de organisatie van je huishouden, budget, administratie, werk, relaties, opvoeding, … 

- Je kunt kiezen tussen ambulante begeleiding (jij verplaatst je naar Intesa) en mobiele begeleiding (Intesa komt naar jou toe)

- Je kunt ook kiezen voor een groepsbegeleiding

- Je eigen bijdrage bedraagt maximaal 5,13 euro per gesprek.

 

* Dagopvang

- Bij dagopvang zorgen wij voor een zinvolle dagbesteding, bijvoorbeeld koken, creatieve activiteiten of zelfredzaamheidstraining.

- Eén hele dag kost maximaal 9,75 euro.

 

* Verblijf

- Tijdens een ‘verblijf’ in onze voorziening breng je de nacht door in onze voorziening.

- Voor een overnachting betaal je maximaal 24,52 euro.

 

Meer info over Rechtstreeks Toegankelijke Hulp vind je via deze link.