Begeleid Werken

De dienst Begeleid werken start vanuit het principe ‘zoveel mogelijk in de samenleving en zo weinig mogelijk uitzonderlijk en afzonderlijk.’ De jobcoach begeleidt volwassenen via een individueel traject naar een arbeidsmatige activiteit op de reguliere arbeidsmarkt. Deze manier van werken komt tegemoet aan die groep cliënten die geen loonvormende activiteit aankunnen maar toch graag willen meedraaien in het reguliere arbeidscircuit..

 

Doelgroep

 

- Volwassenen met een fysieke en/of mentale beperking.

- Eventuele bijkomende beperking: ASS, communicatie moeilijkheden, visuele beperking, epilepsie, psychische problematiek… .

 

Werking

 

Vanuit Begeleid werken streven we naar maximale integratie, inclusie, inburgering en deelname aan de samenleving. We leggen hierbij de focus op het kunnen van elke cliënt, zonder zijn emotionele draagkracht uit het oog te verliezen. Centraal staat een individueel traject en ‘zorg op maat’ voor iedere cliënt. De jobcoach gaat samen met de cliënt op zoek naar zijn interesses en mogelijkheden in het arbeidscircuit. Vervolgens gaan we op zoek naar een geschikte werkplek, waarbij de jobinhoud minstens even belangrijk is als de relatie met de werkgever. De cliënt moet effectief een aanwinst zijn op de werkvloer, maar moet ook voldoende ondersteuning en waardering krijgen vanuit de werkomgeving.

 

Begeleiding

 

De jobcoach is een aanspreekpunt voor zowel de cliënt als de werkplek en springt op regelmatige tijdstippen binnen bij de werkplek om polshoogte te nemen. Eens de cliënt aan het werk is kan de coaching vorm krijgen in het specifiek aanleren van deeltaken met oog op zo zelfstandig mogelijk werken, psycho-educatie naar de werkomgeving, administratieve taken, een luisterend oor, … . “Werk” vormt altijd het hoofddoel van de begeleiding..

 

Contactgegevens

 

Begeleid Werken

Tongersesteenweg 74

3840 Borgloon

Tel: 012 39 04 60

Clustermanager: Joeri Adams

Jobcoach: Bert Geys