wonen bij ons

Binnen ons divers aanbod aan wooncentra willen we een thuis bieden aan een zo breed mogelijk publiek van volwassenen met een fysieke en/of mentale beperking.

 

Voor iedere man of vrouw die bij ons woont, wordt de belans tussen persoonlijke ontwikkeling en ondersteuning gerespecteerd: zelfstandig als het kan, met professionele hulp op maat als het moet. Ieder wooncentrum beschikt hiervoor over een heel eigen werking, en voor iedere persoon met een woonvraag wordt hierbinnen naar de beste match gezocht.
Tegelijkertijd gaat er heel veel aandacht naar de ondersteuningsvragen van iedere persoon als individu, en wordt op basis daarvan de zorg op maat aangepast.

 

Binnen Intesa vinden we het essentieel om, binnen onze waaier aan wooncentra, voor iedere bewoner die dit wenst levenslang zorg en ondersteuning te bieden.

 

Hier vind je een kort overzicht van ons aanbod. Heb je nood aan extra informatie, neem dan gerust contact op met de sociale dienst.

 

Onze woonhuizen:

Wooncentrum De Meidoorn

Wooncentrum Herkvallei ‘t Sluis

De Bron en Terlocht

Wooncentrum Huis 82