Maak & Smaak

Maak & Smaak start vanuit het principe 'Zoveel mogelijk in de samenleving en zo weinig mogelijk uitzonderlijk en afzonderlijk'. We gaan er van uit dat sommige cliënten meer aan kunnen dan de gewone activiteiten in een dagcentrum. Dagelijks komen er dan ook een 8-tal medewerkers van Intesa (cliënten) om deze soepbar/winkel in het centrum van Sint-Truiden draaiende te houden. Van de aankopen, het verwerken van de groenten, het maken en verkopen van soep, klanten bedienen, afruimen, poetsen tot de winkel aanvullen en inkleden. Al onze medewerkers voeren deze taken onder begeleiding zo zelfstandig mogelijk uit. Waar kan, worden keuzes door de groep gemaakt.

 

Doelgroep

 

- Volwassen mannen en vrouwen met een fysieke en/of mentale beperking.

- Eventuele bijkomende beperking: communicatie, NAH (niet aangeboren hersenletsel), visuele beperking, epilepsie,... .

Medewerkers moeten voldoen aan enkele competenties. Zo is het belangrijk dat er een goede werkhouding aanwezig is, de taakspanning moet voldoende groot zijn last but not least is het van doorslaggevend belang dat maatregelen betreffende hygiëne strikt en stipt opgevolgd worden.

Elke medewerker van Maak & Smaak heeft een sollicitatieprocedure gevolgd.

 

Activiteit

 

In deze soepbar/winkel wordt soep gemaakt en verkocht. Daarnaast worden de producten die gemaakt worden door de verschillende ateliers van Intesa er verkocht. Alles samen zorgt dit voor een waaier aan taken: mee aankopen doen, groenten wassen en snijden, soep koken, soep uitscheppen, balletjes rollen, klanten bedienen, tafels afruimen, poetsen, kassawerk, winkelrekken aanvullen en aankleden, soep leveren aan huis,... . 

De hele dag zijn de medewerkers actief bezig binnen een vaste structuur. Zij krijgen de kans om hun beperking te overwinnen en als volwaardig medewerker een steentje bij te dragen aan de economie. 

 

Werking

 

Maak & Smaak bevindt zich in het centrum van Sint-Truiden. Uiteraard staat toegankelijkheid centraal naast warmte, gezelligheid, hygiëne en professionaliteit.

De vele ramen zorgen er voor dat de passanten kunnen binnenkijken en zien wie er aan het werk is, hoe we werken, wat we doen, hoeveel we lachen en plezier maken, wanneer het druk is, wat we verkopen,... . 

Aangezien het niet bij kijken mag blijven, zorgen we voor een gezellige zithoek. Niets leuker dan 's middags een gezond soepje te nuttigen in gezelschap van anderen.

 

De volledig toegankelijke en aangepaste infrastructuur laat de medewerkers (cliënten) toe hun leven zoveel mogelijk in eigen handen te nemen. Maximale zelfredzaamheid, het stimuleren van een positief zelfbeeld, het ontwikkelen van lichamelijke en cognitieve vaardigheden: dat stellen wij voorop.

Maak & Smaak biedt een standvastige structuur, een kader waarbinnen alle medewerkers zich ten volle kunnen ontplooien. Indien nodig, is er permanente en intensieve ondersteuning tijdens de dagdagelijkse bezigheden zoals eten, drinken, omkleden, naar het toilet gaan, ... . Op deze manier bieden we een antwoord op elke individuele hulpvraag.

 

Contactgegevens

 

Maak & Smaak

Tiensesteenweg 10

3800 Sint-Truiden

Tel: 011 76 29 33

Clustermanager: Ann Putzeys

Stafmedewerker: Karen Campsteyn