Dagcentrum Unikum

In het gezellige Ulbeek ligt Unikum. Een vijfentwintigtal mannen en vrouwen vullen hier hun dag zinvol in door mee te werken aan semi-industriële taken.  Unikum biedt altijd weer uitdagende activiteiten op maat waar onze cliënten met hart en ziel aan deelnemen.

 

Doelgroep

 

- Volwassen mannen en vrouwen

- Met een lichte tot ernstige mentale beperking

- Eventueel bijkomende beperking: lichte gedragsproblemen, fysieke beperking, psychische problematiek, …

- De maximumcapaciteit bedraagt 25 personen per dag

 

Activiteiten

 

Twee ateliers geven vorm aan dit dagcentrum. Deze ateliers richten zich op semi-werk  voor verschillende leveranciers, waar elke cliënt een eigen deeltaak uitvoert.

 

Naast het serieuze werk is er ruimschoots tijd voor ontspanning, sport en vorming. Het uitgangspunt is om maximale maatschappelijke en economische integratie te verwezenlijken door bezigheden aan te bieden op ieders niveau, volgens ieders interesse, op ieders tempo.

 

Werking

In Unikum vullen mannen en vrouwen hun dag zinvol in door mee te werken aan semi-industriële taken. Deze opdrachten worden ons aangeleverd vanuit verschillende bedrijven, waaronder Unicraft. Unikum bevindt zich in een werkruimte voor het magazijn van dit bedrijf, waardoor de cliënten letterlijk deel uitmaken van het bedrijf en zien dat ze een belangrijke schakel zijn in het proces. 

 

Binnen Unikum krijgt iedereen de kans om zijn talenten en vaardigheden te ontwikkelen naar eigen mogelijkheden. Een opdracht kan bestaan uit verschillende deeltaken waarbij er steeds bekeken wordt welke cliënt welke deeltaak kan uitvoeren. Sommige cliënten zullen jaren dezelfde taak uitvoeren, waarbij anderen steeds op zoek zijn naar nieuwe uitdagingen. Er wordt steeds op maat en met het oog op het welzijn van de cliënten gekeken welke activiteiten aangewezen zijn. Sommige cliënten hebben een beperkte taakspanning, waardoor de semi-industriële taken afgewisseld kunnen worden met alternatieve opdrachten zoals eerder huishoudelijke taken of creatieve opdrachten. We gaan voor het motto dat elke cliënt zijn waarde heeft in de groep.  

 

De hoofdzaak blijft het semi-industriële werk, maar bij gelegenheid kan dit afgewisseld worden met een creatieve opdracht, een bakactiviteit, een wandeling met bijhorend terrasje,… . Dit ter ontspanning, maar zeker ook als beloning voor het gepresteerde werk.  

 

Vaste activiteiten zoals het tweewekelijks zwemmen, of jaarlijkse evenementen zoals Buitenbeenpop, Micromix,… krijgen steeds voorrang op het werk. Het kan voorkomen dat de werkdruk wat opgevoerd wordt, doordat een leverancier een extra grote bestelling opvraagt. Hierdoor kan het gebeuren dat kleinere spontane randactiviteiten, zoals een wandeling of bakactiviteit, uitgesteld worden. In overleg met alle betrokken begeleiders wordt voortdurend afgestemd welke hoeveelheid werk de groep aankan. De prioriteit blijft steeds het welzijn van onze cliënten. 

 

Infrastructuur

 

De infrastructuur is volledig toegankelijk en aangepast aan de noden van de cliënten, wat de zelfredzaamheid ten goede komt.

 

Contactgegevens

 

Dagcentrum Unikum

Daalstraat 35

3832 Ulbeek

Tel: 012 74 39 88

Clustermanager: Ann Putzeys

Stafmedewerker: Karen Campsteyn