Wooncentrum De Bron

De Bron is een woonhuis in Borgloon centrum waar 6 volwassenen met een mentale beperking een thuis vinden. Door structuur te brengen in het leven en aandacht te schenken aan iedere bewoner scheppen de begeleiders een ontspannen woonklimaat. Vele handen maken licht werk: de huishoudelijke taken worden verdeeld onder de bewoners, zodat iedereen op zijn manier een steentje kan bijdragen.

 

Doelgroep

 

- Volwassenen met een licht tot ernstige mentale beperking

- Eventueel bijkomende beperking: psychiatrische problemen, gedrag, …

- De maximumcapaciteit bedraagt 6 personen

 

Activiteiten

 

Gezien de aard van de beperking zijn de cliënten in deze woning niet in staat om werk te verrichten. Daarom bieden wij 5 dagen op 7 een gestructureerde en gevarieerde dagbesteding aan in één van onze dagcentra. Daarnaast genieten onze cliënten ’s avonds en in het weekend van spannende en ontspannende activiteiten. Maatschappelijke integratie onder begeleiding van professionals, dat is onze doelstelling.

 

Begeleiding

 

De bewoners krijgen verbale en fysieke ondersteuning tijdens het dagelijkse leven: eten, drinken, ontspannen, omkleden, naar het toilet gaan,… . De begeleiders springen bij waar nodig. Om de lichte huishoudelijke taken (tafel dekken, afwassen, was plooien, …) in goede banen te leiden is er verbale en fysieke begeleiding voorzien. De juiste aanwijzing kan een taak aanzienlijk verlichten. Elke dag is er administratieve, maatschappelijke en sociale ondersteuning, voor bijna alle activiteiten. Ook op (para-)medisch vlak kunnen de cliënten terugvallen op de juiste ondersteuning. ’s Nachts is er permanent iemand ter plekke die toezicht houdt en meermaals per nacht ondersteuning biedt.

 

Infrastructuur

 

De cliënten beschikken over een individuele kamer, zodat maximale privacy gegarandeerd is. In de gemeenschappelijke ruimte kunnen de bewoners in groep van een maaltijd genieten of samen ontspannen.

 

Contactgegevens

Wooncentrum De Bron

Tongersesteenweg 78

3840 Borgloon

Tel: 012 21 79 81 

Clustermanager: Sigrid Moreaux

Adjunct-clustermanager: An Vanstraelen