Welke maatregelen neemt Intesa tegen het coronavirus?

Zoals jullie gisteren gehoord hebben, neemt onze regering enkele grote preventieve maatregelen. Ook Intesa zal de nodige extra maatregelen treffen die vanaf nu ingaan:

- Tot en met 19 april 2020 mag geen enkele activiteit met externe partners, ongeacht het aantal aanwezigen, plaatsvinden in een Intesa-gebouw.

Deze maatregel geldt voor elk gebouw van Intesa.

Deze maatregel kan, indien de omstandigheden het vereisen, verlengd worden.

Concreet betekent dit dat alle geplande festiviteiten in de feestzaal van Hoepertingen moeten worden uitgesteld of afgelast. Hetzelfde geldt voor familiedagen, vormingen met externen die doorgaan in onze gebouwen,…

- Alle externe activiteiten van leefgroepen en dagwerkingen (zoals bv. zwemmen, paardrijden, culturele activiteiten,…) worden tem 19 april opgeschort.

- Algemeen bezoekersverbod voor heel Intesa vanaf vandaag en voorlopig tem 19 april.

*Toegang is wel mogelijk door medewerkers, externe medische en paramedische hulpverleners (arts, kiné, WGX,…), stagiairs, vrijwilligers voor essentiële zorgtaken – indien zij geen symptomen vertonen!

*De externe hulpverleners en vrijwilligers dienen zich ook te registreren aan de inkom

*Leveranciers: kunnen via een ‘sluis’ wel nog producten leveren.

- De dagwerkingen en begeleid werken zullen vanaf maandag 16 maart sluiten/stoppen. Alle interne cliënten verblijven in de woonwerking tot en met voorlopig 19 april.

*Er zullen wel nog twee dagwerkingen open zijn voor externe cliënten die geen andere optie tot opvang hebben op te vangen: DC Broekom en Selko-Art.
*Maak en Smaak zal ook zijn deuren sluiten gezien de maatregel van de overheid op horeca.

- Cliënten mogen, hoe moeilijk het ook is, niet meer op weekend gaan naar huis vanaf vandaag. Indien ze toch naar huis gaan, dienen ze thuis te blijven tem 19 april.

- Kortverblijf wordt geannuleerd tenzij in uiterste noodzaak

- Ambulante dienst: enkel vanop afstand begeleiden (telefonisch) en geen bezoek van cliënten in de voorziening

- Alle medewerkers en cliënten dienen 2x per dag hun temperatuur te nemen. Deze registratie dient, samen met de ziektesymptomen, te worden genoteerd. Vanaf 37,5°C zullen de nodige acties genomen worden.

- Daarnaast blijven de algemene voorzorgsmaatregelen gelden van handhygiëne, nies/hoest hygiëne,…