Overhandiging cheque opbrengst galabal

Het Provinciecommando van Hasselt schenkt de opbrengst van het galabal met Patrick Riguelle aan Intesa vzw. De fiere provinciecommandant Danny Bynens overhandigt de symbolische cheque aan algemeen directeur Dieter Tuybens. Danny dankt ook zijn ganse ploeg en de sponsors achter dit concert.