Dagcentrum Broekom

In het altijd rustige Broekom ligt het gelijknamige dagcentrum, waar dagelijks een 50-tal mannen en vrouwen aan de slag zijn. Verdeeld over vijf ateliers leggen zij zich toe op creatieve activiteiten, tuinwerken, koken en bakken en semi-industrieel werk. Altijd weer uitdagende activiteiten op maat, waar onze cliënten met hart en ziel aan deelnemen.

 

Doelgroep

 

- Volwassen mannen en vrouwen

- Met een lichte tot ernstige mentale beperking

- Eventueel bijkomende beperking: lichte gedragsproblemen, fysieke beperking, psychische problematiek, …

- De maximumcapaciteit bedraagt 50 personen per dag

 

Activiteiten

 

De vijf ateliers in dagcentrum Broekom zijn elk op hun beurt een trefpunt voor uiteenlopende activiteiten:

- Pinova (koken, bakken en crea)

- Ceuleman (tuinploeg)

- Topaz (semi-industrieel werk en crea)

- Karmijn (semi-industrieel werk)

- Belle-Fleur (semi-industrieel werk)

 

De ijver, inspiratie en vlijt van onze cliënten resulteert in een kwaliteitsvol product, dat achteraf ook kan verkocht worden.

 

Naast het serieuze werk is er ruimschoots tijd voor ontspanning, sport en vorming. Het uitgangspunt is om maximale maatschappelijke en economische integratie te verwezenlijken door bezigheden aan te bieden op ieders niveau, volgens ieders interesse, op ieders tempo.

 

Werking

 

Dagcentrum Broekom biedt de cliënten een zinvolle dagbesteding, zodat ze kunnen terugvallen op een vaste structuur. Dit heeft een positieve impact op de levenskwaliteit van de cliënten: de zelfredzaamheid neemt toe, het zelfbeeld wordt positiever, de lichamelijke en cognitieve vaardigheden ontwikkelen zich. De positieve gevolgen overstijgen het individu. Het toenemende verantwoordelijkheidsgevoel bevordert immers de samenhang binnen de groep.

 

De cliënten doen wat ze kunnen, letterlijk en figuurlijk: wij stellen realistische doelen, rekening houdend met eventuele gedragsproblemen. Er is bovendien coachende verbale ondersteuning tijdens de dagdagelijkse bezigheden zoals eten, drinken, ontspannen, omkleden, naar het toilet gaan, … . Op deze manier bieden we een antwoord op elke individuele hulpvraag.

 

Infrastructuur

 

De infrastructuur is volledig toegankelijk en aangepast aan de noden van de cliënten, wat de zelfredzaamheid ten goede komt.

 

Contactgegevens

 

Dagcentrum Broekom

Broekomstraat 21-23

3840 Borgloon

Tel: 012 74 39 88

Clustermanager: Ann Putzeys